Партньори

Основни партньори с които сме работили и работим през последните години са:

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БУРГАС

услуги със строителни машини за извършване на археологически дейности на късно антична крепост „Акве Калиде” – Бургаски минерални бани.

ФОРТ НОКС ООД

строителство на курортни селища, както и брегоукрепване на територията на к.к. Слънчев бряг и Свети Влас, област Бургас.

ВОДОКАНАЛСТРОЙ ООД

Фирма изграждаща сложна „В и К” инфраструктура на територията на цялата страна.

ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ БУРГАС

услуги със транспортна и строителна механизация по изграждане на ежегодните пясъчни фестивали.

ЗК НАПРЕДЪК БУРГАС

транспортни услуги със самосвали за извозване на земеделски житни култури (ежегодно).

ОБЩИНА БУРГАС

услуги с тежка строителна механизация за ежегодното превантивно почистване и корекция на речни корита на територията на град Бургас и съставните селища.

СОРТОВИ СЕМЕНА БУРГАС

транспортиране на земеделска продукция с товарни автомобили (ечемик, пшеница, слънчоглед, кориандър).

НОНИУС–НТ ООД

услуги с механизация за изкопни дейности при строежи на жилищни сгради град Бургас.

ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС ООД БУРГАС

извозване на земни маси и храсти с товарни автомобили тип САМОСВАЛ от гробищен парк град Бургас.

УНИБЕТОНИ БУРГАС

доставка на инертни материали.

КОМПАС ФЛОРА ООД

ОП СПОРТНИ ИМОТИ БУРГАС

натоварване, транспортиране и депониране на животинка тор (слама) при „Конно развлекателен център” при парк „Езеро” град Бургас.

ГЕА СТРОЙ ООД

ЩРАБАГ ЕАД